Динаміка населення України

Чисельність населення на кінець року, тис.

1950 – 2014

Динаміка населення

1950 – 2014