Динаміка населення 1989 – 2014

* площа полігонів відповідає питомій вазі районів у чисельності населення за переписом 2001 року

Динаміка населення України


Чисельність населення на кінець року, тис.

1950 – 2016

Динаміка населення

1950 – 2016

Динаміка населення районів

Динаміка чисельності населення, %

* площа полігонів відповідає питомій вазі регіонів у чисельності населення у перший рік періоду
Щорічна

Динаміка населення регіонів

Динаміка населення

*площа полігону відповідає питомій вазі регіону у чисельності населення в останній рік періоду, числове значення – зміна чисельності населення у відсотках