Мовний склад повітів Російської імперії

Рідні мови населення

Релігійний склад 1897

Релігійний склад населення великих населених пунктів (з населенням понад 4 тис. осіб) правобережних українських губерній за переписом 1897 року. Показані релігійні групи, чия частка перевищує 10% населення (для католиків Волинської губернії – 5%). Джерело – “Населенные места Российской империи в

Мовний склад міст 1897

Мовний склад населення міст та центрів Рос. імперії за переписом 1897 року

Мовний склад повітів 1897

Мовний склад населення повітів Рос. імперії за переписом 1897 року