Динаміка ВРП

Валовий регіональний продукт України за 2004 – 2016 рр.

*площа полігону відповідає питомій вазі регіону у ВВП відповідного року, цифрове значення – ВРП на душу населення у % від середньоукраїнського показника

Структура ВРП

Структура валової доданої вартості у регіонах у 2014 р.

*площа полігону відповідає питомій вазі регіону у ВВП 2014 року, цифрове значення – питомій вазі даного виду діяльності у доданій вартості регіону