Динаміка ВРП

Валовий регіональний продукт України за 2004 – 2016 рр.

*площа полігону відповідає питомій вазі регіону у ВВП відповідного року, цифрове значення – ВРП на душу населення у % від середньоукраїнського показника