Структура ВРП

Структура валової доданої вартості у регіонах у 2014 р.

*площа полігону відповідає питомій вазі регіону у ВВП 2014 року, цифрове значення – питомій вазі даного виду діяльності у доданій вартості регіону