Структура промисловості

Структура промислового виробництва у регіонах у 2015 р.

*площа полігону відповідає питомій вазі регіону у обсязі промислового виробництва 2015 року, цифрове значення – питомій вазі даного сектору у промисловому обсязі регіону