Народжуваність і смертність у регіонах


Природний рух населенняКоефіцієнт народжуваності за регіонами (на 1000 осіб)

*площа полігону відповідає питомій вазі регіону у чисельності народжених