Мови та релігії у повітах Російської імперії

Рідні мови населення повітів, округ та відділів Російської імперії за переписом 1897 року.
  • Cірим кольором позначено території де перепис не проводився (Велике князівство Фінляндське, Бухарський емірат, Хівінське ханство та Урянхайський край)
  • Назви мов, віросповідань та їх порядок представлені у вигляді у якому вони були опубліковані у статистичних збірниках
  • При кліку відображаються табличні дані для всіх мовних груп які налічували більше 0.2% та релігійних груп які налічували більше 0.1% населення даного повіту.
  • Найтемнішою заливкою виділяються повіти з максимальною присутністю обраної мовної/релігійної групи (може бути менше 0.2%)
  • У режимі абсолютного вигляду (“абс”) відображаються мовні/релігійні групи, чисельність яких у повіті перевищує 500 осіб
  • У режимі урбанізації відображається частка міського населення серед мовної групи у всіх повітах де є хоча б один носій мови
  • У режимі порівняння виділяються місця переважання для двох обраних мовних/релігійних груп