Мовний склад повітів Російської імперії

Рідні мови населення повітів, округ та відділів Російської імперії за переписом 1897 року.
  • Cірим кольором позначено території де перепис не проводився (Велике князівство Фінляндське, Бухарський емірат, Хівінське ханство та Урянхайський край)
  • Назви мов та їх порядок представлені у вигляді у якому вони були опубліковані у статистичних збірниках
  • При кліку відображаються табличні дані для всіх мовних груп які налічували більше 0.2% населення даного повіту.
  • Найтемнішою заливкою виділяються повіти з максимальною присутністю обраної мовної групи (може бути менше 0.2%)
  • У режимі абсолютного вигляду (“абс”) відображаються мовні групи, чисельність яких у повіті перевищує 500 осіб