Прогноз чисельності населення (без Донбасу)


Сумарний коефіцієнт народжуваності
2017
2020
2030
2040
2050
2060
2080
2100


Параметри:
  • Структура населення за однорічними віковими групами станом на 1 січня 2017 року без Донецької та Луганської областей
  • Імовірність прожити 1 рік для однорічних вікових груп на рівні 2016 року
  • Незмінний статевий розподіл серед новонароджених 51.6% на 48.4%
  • Нульовий міграційний рух