Інструменти

Калькулятор агломерацій

Визначення чисельності, центру мас населення і структури розселення на відстані від заданої точки за даними перепису 2001 року.

Калькулятор мовного складу

Визначення мовного складу населення (рідної мови за переписом 2001 року) у радіусі навколо заданої точки.

Географічний розподіл населення

Визначення
  • чисельності населення що проживає у зонах обмежених прямими лініями з перетином у заданій точці
  • центру мас населення у зоні навколо заданої точки
  • площі кола всередині якого мешкає задана чисельність населення
  • найбільших населених пунктів у зоні навколо заданої точки


Калькулятор демографічного навантаження

Розрахунок майбутнього демографічного навантаження на працездатне населення в залежності від динаміки коефіцієнту фертильності та пенсійного віку за умови збереження однорічних коефіцієнтів смертності на рівні 2016 року та відсутності міграції.


Калькулятор прогнозної чисельності
Калькулятор прогнозної чисельності населення (без Донецької та Луганської областей)

Розрахунок прогнозної чисельності населення в залежності від динаміки коефіцієнту фертильності за умови збереження однорічних коефіцієнтів смертності на рівні 2016 року та відсутності міграції.