Демографічне навантаження


Коефіцієнт фертильності
2017
2020
2030
2040
2050
2060
2080
2100

Пенсійний вік чоловіки жінки