Прогноз чисельності населення


Сумарний коефіцієнт народжуваності
2017
2020
2030
2040
2050
2060
2080
2100


Параметри:
  • Структура населення за однорічними віковими групами станом на 1 січня 2017 року
  • (вся Україна, офіційні дані)
  • Імовірність прожити 1 рік для однорічних вікових груп на рівні 2016 року
  • Незмінний статевий розподіл серед новонароджених 51.6% на 48.4%
  • Нульовий міграційний рух

  • Стартові дані мають завищену чисельність населення та занижений коефіцієнт фертильності з причини врахування держкомстатом чисельності населення на територіях ОРДІЛО але відсутності повної реєстрації чисельності народжень з цієї території.