Величина населених пунктів

Географічне розташування населених пунктів з різною чисельністю постійного населення за переписом 2001 року.
Населені пункти з постійним населенням
меншим і
більшим за


Величина населених пунктів