Вікова структура населення

Частка населення молодше 15 років, %

Частка населення старше 65 років, %

Чисельність населення у віці 0-15 років до чисельності населення у віці 16-59 років, %