Розподіл населення


Розподіл населення за широтою та довготою
Територія з заданою чисельністю населення
Центр мас населення у радіусі
Чисельність населення у радіусі
Найбільші населені пункти у радіусі
Радіус, км
Населення, тис.