Природний рух населення


Народжуваність, смертність та природний рух населення районів у 2015 – 2017 рр. за даними статистичних бюлетенів Держкомстату.

  • Площа кола пропорційна загальній кількості зареєстрованих народжень і смертей у 2017 р.
  • Колір кола відображає співвідношення між смертністю і народжуваністю
  • Колір заливки району відображає кількість народжень на одиницю площі (щільність народжуваності)
клікабельно