Міське населення

Частка міського* населення

*питома вага у населенні міських населених пунктів чиє пікове населення у 1970 – 2014 рр. досягало 10 тис. осіб