Народжуваність і смертність у регіонах


Природний рух населення


Народжуваність за типом поселення

Абсолютне Відносне
Коефіцієнт народжуваності за регіонами (на 1000 осіб)

*площа полігону відповідає питомій вазі регіону у чисельності народжених