Динаміка населення регіонів

Динаміка населення

*площа полігону відповідає питомій вазі регіону у чисельності населення в останній рік періоду, числове значення – зміна чисельності населення у відсотках

Динаміка міського населення

*площа полігону відповідає питомій вазі регіону у чисельності міського населення в останній рік періоду

Динаміка сільського населення

*площа полігону відповідає питомій вазі регіону у чисельності сільського населення в останній рік періоду