Демографія регіонів СРСР 1990


Джерело – “Демографический ежегодник 1991”, М., Статкомитет СНГ