Місце народження населення регіонів СРСР, 1989

Візуалізація даних Перепису населення СРСР 1989 року в розрізі місця народження населення регіонів СРСР.

Режим “Місце народження”. Кольором заливки показано частку уродженців різних регіонів у населенні обраного регіону. Величина кола пропорційна величині абсолютної кількості уродженців.

Режим “Міграційне сальдо”. Кольором заливки показано різницю між кількістю уродженців обраного регіону у населенні іншого регіону і кількістю уродженців іншого регіону у населенні обраного регіону. З регіонами позначеними зеленим кольором обраний регіон мав додатнє міграційне сальдо (міграційний притік), з регіонами позначеними червоним кольором обраний регіон мав від’ємне міграційне сальдо (міграційний відтік). Величина кола пропорційна абсолютній величині цієї різниці.

Демоскоп. Всесоюзная перепись населения 1989 года. Распределение населения республик СССР и их регионов по месту рождения